De betrokkenheid van onze ambassadeurs is voor het initiatief ‘Academische Verpleeg(t)huiszorg’ (AV) van zeer grote waarde en we vinden het een eer dat deze prominente personen hun naam aan AV willen verbinden. Zij dragen de doelstellingen van AV een warm hart toe. Bij AV gaat het om ‘bewezen effectieve’ langdurige zorg waarbij de wensen/vraagpatronen van cliënten het vertrekpunt zijn. Via samen leren en werken door medewerkers en studenten en het toepassen van logistieke principes leidt AV tot de best mogelijke kwaliteit op de werkvloer. Praktijk en theorie versterken elkaar. Het resultaat: tevreden cliënten die zich gehoord en gezien voelen, gemotiveerde huidige en toekomstige zorgmedewerkers en betaalbare zorg op maat.

 

 • Prof. dr. Evelyn Finnema
  Prof. dr. Evelyn Finnema
  "Samen werken we aan de toekomstbestendige zorg voor kwetsbare ouderen"
  Chief nursing officer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogleraar Nursing Science and Education UMCG, Boegbeeld Verpleegkunde Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG, Lector Verpleegkundig onderzoek en onderwijs, Hanzehogeschool Groningen, Lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Stenden Hogeschool.
 • Prof. dr. Jan A.M. Kremer
  Prof. dr. Evelyn Finnema
  "Kwaliteit is dat we samen goede zorg vinden. Daarom moeten we samen leren en verbeteren, met de juiste waarden, data en woorden als brandstof."
  Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboud umc Voorzitter Kwaliteitsraad Zorginstituut
 • Prof. dr. Henk Nies
  Prof. dr. Henk Nies
  "Het vraagt visie, vakbekwaamheid en medemenselijkheid om mensen in het verpleeghuis te helpen een waardig leven te leiden."
  Directeur Strategie en Ontwikkeling, Vilans. Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, Vrije Universiteit.
 • Dr. Robbert Gobbens
  Dr. Robbert Gobbens
  "Voor het verhogen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen is samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek noodzakelijk."
  Lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland, Gastprofessor onderzoeksgroep Family Medicine and Population Health (FAMPOP), Universiteit Antwerpen
 • Drs. Sabine Uitslag
  Drs. Sabine Uitslag
  "Kwaliteit van zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie tussen mensen; in dit geval de zorgvrager en de zorgverlener. De opzet en aanpak van AV gaat uit van de kracht van dit gegeven."
  Directeur Werkplezier, bestuurslid van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde, gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht, verpleegkundige en zorgstrateeg.
 • Marika Biacsics-van der Horst
  Drs. Sabine Uitslag
  Inspraak en Medezeggenschap daar draait het bij Marika om en haar motto en drijfveer is: "Inspraak moet leiden tot Invloed!"
  Medeoprichter van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) en sinds 2018 directeur-bestuurder van NCZ. Zij staat al 15 jaar (centrale) cliëntenraden in de gehele zorgsector bij met raad en daad.
© 2024 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland