Samenhang in aanpak

Onze missie

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. Dit kent meerdere oorzaken. Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland richt zich op het in samenhang aanpakken van al deze oorzaken. Met als resultaat: zoveel mogelijk zorgverleners die passende verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen/vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door/met de juiste persoon/personen, op het juiste moment.
Verpleeg(t)huiszorg is chronische of langdurige zorg. Deze zorg kent een aantal vraagstukken die naast elkaar bestaan en blijven bestaan. Eisen aan kwaliteit, voldoende en vakbekwaam personeel, betaalbaarheid, maatschappelijk draagvlak en tevredenheid zijn in de praktijk vaak lastig te verenigen.

Vanuit de overtuiging dat we toe zijn aan écht anders doen en kijken, is in 2019 Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland gestart. Je mag ons ook een beweging noemen. Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland (S-AVN) is de verbindende partij bij het werken volgens deze zienswijze.

Via het ondersteunen van (doorlopend) actieonderzoek, streven we naar samenhang in de aanpak van de vraagstukken. We staan voor een integrale benadering door meerduidig te denken en te kijken, Wij stimuleren naast lineair en cyclisch denken, het lemniscaat denken dat leidt tot een soort ‘circulaire zorg’.

Deze integrale benadering resulteert in:
 1. zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven;
 2. cliënten die zich gehoord en gezien voelen;
 3. voldoende en gemotiveerd zorgpersoneel;
 4. vakmanschap en vakbekwaamheid;
 5. praktijktoepassing van kennisontwikkeling;
 6. overbrugging tussen onderwijs en praktijk;
 7. efficiënte en betaalbare zorg.
S-AVN (de stichting) ondersteunt zorginstellingen en onderwijsorganisaties met werken en onderzoeken vanuit dit meerduidig kijken en anders doen. Dit doen we onder andere via ons mbo-keuzedeel: Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg. 

AV-zorg is waardegedreven. De leefwereld van de cliënt is het uitgangspunt voor alle aspecten van de zorg. Centraal staat het organiseren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste personen: effectief én efficiënt, met niet meer personeel dan echt nodig en zonder extra kosten.

De beweging is gericht op het realiseren van persoonsgericht en datagedreven werken, via:
 1. horen en zien wat cliënten willen;
 2. nagaan of en hoe dit gaat lukken;
 3. afspreken hoe we dat gaan doen;
 4. regelen dat dit ook gaat lukken;
 5. het ook doen!;
 6. signaleren of er dingen anders gaan;
 7. verbeteren en nieuwe kennisvragen aanpakken.

Wilt u ideeën uitwisselen, meer informatie of om een andere reden met ons in contact komen, we horen het graag.

Nu verkrijgbaar:
Handboek voor verzorgkundig leiderschap en passende zorg 'En als we nu weer eens gewoon gingen 'zorgen voor'?'Bestel hier het handboek

Met ons kennismaken? Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact met u op:

Start de video
 

© 2023 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland