Samenhang in aanpak

Onze missie

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. Dit kent meerdere oorzaken. Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland richt zich op het in samenhang aanpakken van al deze oorzaken. Met als resultaat: zoveel mogelijk AV-locaties die de allerbeste verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen/vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door/met de juiste persoon/personen, op het juiste moment.
Verpleeg(t)huiszorg is chronische of langdurige zorg. Deze zorg worstelt al jaren met een aantal lastige problemen. Het gaat om:
 1. Zorg draagt vaak nog te weinig bij aan de kwaliteit van leven van cliënten;
 2. Veel cliënten voelen zich onvoldoende gehoord en gezien;
 3. Een tekort aan zorgpersoneel;
 4. Het realiseren van voldoende adequaat vakmanschap en vakbekwaamheid;
 5. Kennisontwikkeling vindt te weinig toepassing ervan in de praktijk;
 6. De kloof tussen onderwijs en praktijk;
 7. Efficiëntie of het betaalbaar houden van de zorg.
Vanuit de overtuiging dat we deze problemen niet kunnen oplossen met de denkwijze die ze heeft veroorzaakt (of in stand houdt) is in 2019 Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland opgericht. Je mag ons ook een beweging noemen.
 
De Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg (S-AVN) is de verbindende partij bij het werken aan al deze vraagstukken. We streven naar samenhang waar samenhang niet automatisch aanwezig is. We staan voor een integrale benadering met een andere manier van denken: het meerduidig denken.

De huidige denkwijze in de chronische/langdurige zorg is vooral lineair of cyclisch van aard. Een aantal stappen achter elkaar, in een meer of minder rechte lijn, leiden tot een vooropgezet doel of het oplossen van een probleem. Bij het meerduidig denken staat de erkenning dat problemen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar voorop. Voor elke oplossing geldt: de betekenis voor het ene probleem heeft in zich de betekenis voor het andere probleem. Wij introduceren naast lineair en cyclisch denken, het lemniscaat denken. Binnen het lemniscaat denken staan niet zozeer de problemen centraal (het ‘product’), maar zoomen we vooral in op de afspraken (het ‘proces’).

S-AVN begeleidt en ondersteunt zorginstellingen en onderwijsorganisaties met werken en onderzoeken vanuit meerduidig denken.

Wij zoeken een procesbegeleider met kennis van zorg, kijk hier voor de volledige vacature:
Start de video

Wilt u meer weten, vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op:
 

Onze ambassadeurs

De betrokkenheid van onze ambassadeurs is voor het initiatief ‘Academische Verpleeg(t)huiszorg’ (AV) van zeer grote waarde en we vinden het een eer dat deze prominente personen hun naam aan AV willen verbinden. Zij dragen de doelstellingen van AV een warm hart toe. Bij AV gaat het om ‘bewezen effectieve’ langdurige zorg waarbij de wensen/vraagpatronen van cliënten het vertrekpunt zijn. Via samen leren en werken door medewerkers en studenten en het toepassen van logistieke principes leidt AV tot de best mogelijke kwaliteit op de werkvloer. Praktijk en theorie versterken elkaar. Het resultaat: tevreden cliënten die zich gehoord en gezien voelen, gemotiveerde huidige en toekomstige zorgmedewerkers en betaalbare zorg op maat.

 

 • Prof. dr. Evelyn Finnema
  Prof. dr. Evelyn Finnema
  "Samen werken we aan de toekomstbestendige zorg voor kwetsbare ouderen"
  Hoogleraar Nursing Science and Education UMCG, Boegbeeld Verpleegkunde Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG, Lector Verpleegkundig onderzoek en onderwijs, Hanzehogeschool Groningen, Lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Stenden Hogeschool.
 • Prof. dr. Jan A.M. Kremer
  Prof. dr. Jan A.M. Kremer
  "Kwaliteit is dat we samen goede zorg vinden. Daarom moeten we samen leren en verbeteren, met de juiste waarden, data en woorden als brandstof."
  Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc Voorzitter Kwaliteitsraad Zorginstituut
 • Prof. dr. Henk Nies
  Prof. dr. Henk Nies
  "Het vraagt visie, vakbekwaamheid en medemenselijkheid om mensen in het verpleeghuis te helpen een waardig leven te leiden."
  Directeur Strategie en Ontwikkeling, Vilans. Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, Vrije Universiteit.
 • Dr. Robbert Gobbens
  Dr. Robbert Gobbens
  "Voor het verhogen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen is samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek noodzakelijk."
  Lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland, Gastprofessor onderzoeksgroep Family Medicine and Population Health (FAMPOP), Universiteit Antwerpen
 • Drs. Sabine Uitslag
  Drs. Sabine Uitslag
  "Kwaliteit van zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie tussen mensen; in dit geval de zorgvrager en de zorgverlener. De opzet en aanpak van AV gaat uit van de kracht van dit gegeven."
  Directeur Werkplezier, bestuurslid van Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde, gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht, verpleegkundige en zorgstrateeg.
© 2021 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland