Samenhang in aanpak

Onze missie

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. Dit kent meerdere oorzaken. Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland richt zich op het in samenhang aanpakken van al deze oorzaken. Met als resultaat: zoveel mogelijk AV-locaties die de allerbeste verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen/vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door/met de juiste persoon/personen, op het juiste moment.
Verpleeg(t)huiszorg is chronische of langdurige zorg. Deze zorg worstelt al jaren met een aantal lastige problemen. Het gaat om:
  1. Zorg draagt vaak nog te weinig bij aan de kwaliteit van leven van cliënten;
  2. Veel cliënten voelen zich onvoldoende gehoord en gezien;
  3. Een tekort aan zorgpersoneel;
  4. Het realiseren van voldoende adequaat vakmanschap en vakbekwaamheid;
  5. Kennisontwikkeling vindt te weinig toepassing ervan in de praktijk;
  6. De kloof tussen onderwijs en praktijk;
  7. Efficiëntie of het betaalbaar houden van de zorg.
Vanuit de overtuiging dat we deze problemen niet kunnen oplossen met de denkwijze die ze heeft veroorzaakt (of in stand houdt) is in 2019 Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland opgericht. Je mag ons ook een beweging noemen.
 
De Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg (S-AVN) is de verbindende partij bij het werken aan al deze vraagstukken. We streven naar samenhang waar samenhang niet automatisch aanwezig is. We staan voor een integrale benadering met een andere manier van denken: het meerduidig denken.

De huidige denkwijze in de chronische/langdurige zorg is vooral lineair of cyclisch van aard. Een aantal stappen achter elkaar, in een meer of minder rechte lijn, leiden tot een vooropgezet doel of het oplossen van een probleem. Bij het meerduidig denken staat de erkenning dat problemen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar voorop. Voor elke oplossing geldt: de betekenis voor het ene probleem heeft in zich de betekenis voor het andere probleem. Wij introduceren naast lineair en cyclisch denken, het lemniscaat denken. Binnen het lemniscaat denken staan niet zozeer de problemen centraal (het ‘product’), maar zoomen we vooral in op de afspraken (het ‘proces’).

S-AVN begeleidt en ondersteunt zorginstellingen en onderwijsorganisaties met werken en onderzoeken vanuit meerduidig denken.

Start de video

Wilt u meer weten, vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op:
 
© 2020 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland