Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland bezit de ANBI-status. Wij zetten ons in voor het algemeen belang en zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Financiële steun is daarom zeer welkom. Doordat we een ANBI-organisatie zijn, zijn de giften en donaties aftrekbaar van de belasting.
 
Wilt u een financiële bijdrage leveren aan S-AVN? Dan horen we dit graag. Uw donatie zal worden gebruikt om de kosten van concrete kennisdeelactiviteiten te dekken, zoals een kennisdeeldag voor geïnteresseerden of een e-learning-module of publicatie die vrij beschikbaar komt via onze website. U kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op bankrekeningnummer NL48 RABO 0342 6844 77 t.n.v. Stg. Acad. Verpleeg(t)huiszorg Ned. te Lelystad.

Het ingevuld formulier Publicatieplicht ANBI algemeen t/m 31-12-2022 kunt u hier vinden.

Contactgegevens S-AVN:

Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland
De Schans 19-45
8231 KA Lelystad

mw. dr. H.E.C. Verkooijen
Tel. 06 2515 8545
Stuur ons een mail

Bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0342 6844 77
K.v.K. nummer:
74695592
BTW nummer:
NL859995562B01


 
© 2024 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland