Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland (kortweg S-AVN) is een verbindende partij die zorginstellingen en onderwijsorganisaties begeleidt en ondersteunt in het werken, leren en onderzoeken volgens een actie-leer-werkmethode voor meerduidig kijken en anders DOEN op de werkvloer.

Over ons

Het inhoudelijk doel van onze stichting is:
Een bijdrage leveren aan een integrale aanpak van vraagstukken in de chronische/langdurige zorg met als vertrekpunt de wensen/vraagpatronen van cliënten met betrekking tot het hoe/wat, wanneer, waar, door/met wie.

Voor onze eerste beleidsperiode (2019 - 2023) staan met betrekking tot het realiseren van de uitgangspunten van de stichting, de volgende voornemens centraal:
 • vergroten van de bekendheid van Academische Verpleeg(t)huiszorg;
 • optimaliseren van de (beoogde) werkzaamheden en het inrichten van de organisatie;
 • uitbreiding van het aantal AV-locaties.
Bovenstaand is beschreven in ons beleidsplan 2019/2023. De planning van onze eerste beleidsperiode staat in dit document. Inmiddels werken we aan de volgende activiteiten en hebben we ook al een aantal van deze punten gerealiseerd:
 • voorlichtingsmateriaal maken/voorlichting geven en bijeenkomsten organiseren;
 • nieuwe AV-locaties begeleiden naar AV-status en bestaande AV-locaties ondersteunen;
 • trainen van zorgmedewerkers, stagiaires en docenten in lemniscaat denken en meerduidig kijken;
 • vormgeven aan de AV-leergemeenschap;
 • de AV-leergemeenschap en een hybride leeromgeving op elkaar afstemmen;
 • AV ‘keurmerk’ systematiek en eisenkader leergemeenschap (mee)ontwikkelen;
 • maken van een AV-certificaat voor medewekers en AV-locaties;
 • procedure ‘aanmelding en toetreding’ realiseren;
 • voldoende OER-deskundigheid opleiden;
 • ondersteunende ICT leveren en (door)ontwikkelen;
 • actualiseren van de website, het voorlichtingsmateriaal en de diverse communicatiemiddelen;
 • aanvragen van subsidies voor specifieke projecten en helpen met susidie-aanvragen (onder andere voor onderzoek);
 • continue monitoring kwaliteit stichting (PDCA);
 • behouden van ANBI status;
 • ontwikkelen van keuzedeel mbo;
 • werken aan goed bestuur en toezicht op basis van de Governance Code Cultuur 2019.

Bekostiging

De stichting wordt bekostigd vanuit een jaarlijkse vaste bijdrage van de AV-locaties en subsidies ten behoeve van specifieke projecten. De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 150,00. Directie en medewerkers zijn ZZP'ers die op basis van een marktconform honorarium worden beloond. Het jaarverslag van 2019 en 2020, de balans en de winst- & verliesrekening d.d. 31-12-2020 kunt u hier downloaden. Het jaarverslag van 2021 vindt u hier, het jaarverslag 2022 is hier te downloaden en het jaarverslag van 2023 staat hier. Het ingevuld formulier Publicatieplicht ANBI algemeen t/m 31-12-2023 kunt u hier vinden.

Overige informatie

Op deze pagina vindt u alle publicaties van S-AVN tot nu toe.


Meer weten over S-AVN of contact opnemen?

Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland werkt met vier bestuursleden, een directie/projectleiding en een aantal mensen die vanuit hun specifieke expertise een bijdrage leveren. Zij stellen zich graag aan u voor.

Bestuursleden S-AVN:

 • Drs Klaus Boonstra
  Drs. Klaus Boonstra
  Voorzitter
 • BA Desiree Winkelaar-Gerritsen
  BA Desiree Winkelaar-Gerritsen
  Secretaris
 • Dominic Terberg
  Ir. Dominic Terberg
  Bestuurslid

Directie S-AVN:

 • Dr. Lineke Verkooijen
  Dr. Lineke Verkooijen
  Directie/projectleiding
 • Drs. Peter de Vreede
  Drs. Peter de Vreede
  Directie

Medewerkers S-AVN:

 • Astrid Koops-Tippersma
  Astrid Koops-Tippersma
  Communicatie, PR & Secretariaat

Contactgegevens S-AVN:

Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

mw. dr. H.E.C. Verkooijen
Tel. 06 2515 8545
Stuur ons een mail

Bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0342 6844 77
K.v.K. nummer:
74695592
BTW nummer:
NL859995562B01
© 2024 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland