Persoonsgerichte & Informatiegestuurde zorg

In 2020 zijn de eerste twee AV-locaties van start gegaan. We zijn in gesprek met een aantal potentiële AV-locaties. Het streven is om jaarlijks minimaal twee nieuwe AV-locaties toe te voegen. Wilt u in de toekomst wellicht AV-locatie worden? Neem dan contact met ons op.
Op een AV-locatie wordt AV-zorg gegeven. AV-zorg laat behoeften van cliënten, ervaringskennis en resultaten vanuit praktijkgericht- en theoriegerichtonderzoek optimaal met elkaar versmelten. Dit kenmerkt zich door:
  1. Het meerduidig denken en handelen. Hiermee bedoelen we dat er gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat meerdere vormen van redeneren tegelijkertijd van toepassing zijn om de beste zorg te kunnen bieden. Concreet gaat het om medisch/klinisch redeneren en OERredeneren. OER staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering. Bij medisch/klinisch redeneren is de kennis en kunde van de professional leidend. Bij OERredeneren is de kennis en kunde van de cliënt en/of bewoner leidend. Medewerkers van een AV-locatie en ook stagiaires/studenten, sluiten hiermee zo goed mogelijk aan op de behoeften en wensen van de zorgvragers. De zorg op een AV-locatie is dus persoonsgericht
     
  2. De leergemeenschap is de werk-/leer-/onderzoekomgeving van tenminste alle zorgmedewerkers en hbo- en mbo-studenten die werkzaam zijn op de betreffende AV-locatie. Binnen de leergemeenschap vindt het leren en ontwikkelen plaats voor een optimale uitvoering van zorg. Met zorg bedoelen we ADL-zorg, verpleegzorg of basiszorg. Het vakmanschap van deze zorg (-verlening en -levering) staat centraal binnen het  leren en ontwikkelen. Via het doorlopend verzamelen en analyseren van onduidelijkheden, verbeterbehoeften en zaken die anders lopen dan gewenst, wordt waar nodig de zorg aangepast. Met andere woorden de zorg op een AV-locatie is informatiegestuurd.

 Het leren en ontwikkelen gebeurt in de vorm van praktijkonderzoek en actieleren, vandaar ‘Academisch’. 

Wilt u meer weten over werken op een AV-locatie, klik dan hier.

A

Woonzorgcentrum Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC  Lelystad

 

B

Woonzorgcentrum de Uiterton
Marktstraat 1
8224 MA  Lelystad


 

Alle AV locaties:

© 2020 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland