In 2020 zijn de eerste twee AV-afdelingen van start gegaan en daarna volgden nog acht afdelingen. Op deze afdelingen werken medewerkers en studenten samen aan passende zorg volgens de AV-zienswijze.

Wilt u in de toekomst wellicht een AV-afdeling worden? Neem dan contact met ons op.
Op een AV-afdeling wordt AV-zorg gegeven. AV-zorg laat behoeften van cliënten, ervaringskennis en resultaten van onderzoek optimaal met elkaar versmelten. Behalve als persoonsgericht kenmerkt zich dit door datagedreven zijn. Een AV-afdeling is een zorgafdeling waar al lerend en onderzoekend wordt gewerkt. We noemen het daarom ook wel een leergemeenschap. Deelnemers zijn tenminste alle zorgmedewerkers en hbo- en mbo-studenten van de betreffende AV-afdeling of van een AV-locatie. Het leren gebeurt in een vorm die veel lijkt op actieonderzoek met actieleren en praktijkonderzoek, vandaar ‘Academisch’. Een AV-afdeling kan bovendien gebruik maken van het mbo-keuzedeel met bijbehorend leer- en lesmateriaal: Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg. Waarmee hybride leertrajecten mogelijk zijn.

Persoonsgericht
Bij de AV-leergemeenschap gaat het om: samen leren en ontwikkelen op basis van wensen/behoeften van cliënten met centrale aandacht voor de ‘basiszorg’ / ADL-zorg / verpleegzorg / ‘essentiële zorg en de brede context hiervan om de beoogde optimale zorg te realiseren; passende zorg die persoonsgericht is.

Datagedreven
Het vakmanschap van de zorgverleners staat centraal binnen het leren en ontwikkelen. Via het doorlopend verzamelen en analyseren van zaken die anders lopen dan gewenst en/of bedoeld, worden verbeterbehoeften zichtbaar gemaakt en de zorg waar nodig aangepast. Met andere woorden: Data worden verzameld en deze worden omgezet naar inzichtelijke informatie voor de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment door en met de juiste persoon.

Wilt u meer weten over werken op een AV-afdeling, klik dan hier.

A

Woonzorgcentrum Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC  Lelystad

B

Woonzorgcentrum De Uiterton
Marktstraat 1
8224 MA  Lelystad

C

Woonzorgcentrum Archipel
Poëziestraat 166
1321 HT Almere
  
© 2024 Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland